Podsumowanie działalności Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach za rok 2015

DSC_36619 lutego 2016r. w siedzibie tut. Komendy odbyła się narada poświęcona podsumowaniu działalności Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach za rok 2015. Na naradę jako przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku przybył wieloletni nasz funkcjonariusz, a obecnie Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Jarosław Wendt. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż do roku 2011 pełnił on funkcję Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Suwałkach. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego  w osobach Starosty Powiatu Suwalskiego  Szczepana Ołdakowskiego oraz Z-cy Prezydenta Miasta Suwałk  Łukasza Kurzyny, Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Wójt Gminy Rutka – Tartak Jan Racis, Wójt Gminy Filipów Koncewicz, Wójt Gminy Bakałarzewo Tomasz Naruszewicz, Wójt Gminy Przerośl Sławomir Renkiewicz oraz Wójt Gminy Suwałki i jednocześnie członek Zarządu ZW ZOSP RP Tadeusz Chołko. Na naradę przybyła również Dyrektor ZOW ZOSP RP Pani Lucyna Golonko. Podsumowania całości dokonań strażaków tutejszej Komendy dokonał Komendant Miejski PSP w Suwałkach st.bryg. mgr inż. Dariusz Siwicki. Materiał fotograficzny z narady został zamieszczony w galerii.