Szkolenie podstawowe dla strażaków – ratowników OSP

szkoleniaWychodząc na przeciw zapotrzebowaniu Komenda Miejska PSP w Suwałkach zaprasza na szkolenie podstawowe strażaków – ratowników OSP, które odbędzie się w terminie od 24 października 2015r. do 13 grudnia 2015r. Stosowne pismo w zakresie wymagań formalnych dla uczestników szkolenia zostało wysłane do Urzędów Gmin i Prezesów ZG ZOSP RP. Bliższych informacji udziela Wydział Operacyjny pod tel. 87 5660215.

Przegląd pustostanów na terenie miasta Suwałki

DSC_3012W ramach działań profilaktycznych w zakresie przygotowań do okresu zimowego przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej i Nadzoru budowlanego w dniu 8 października 2015r. przeprowadzili lustrację obiektów budowlanych i budowli, w których mogą przebywać bezdomni, i które mogą ulec zapaleniu. Z ramienia tut. Komendy w czynnościach wziął udział kpt. Michał Poradowski, funkcjonariusz sekcji kontrolno – rozpoznawczej. Działania te wpisują się w szerszy program pn. „Zgaś ryzyko”, mający przede wszystkim na celu zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w pożarach. Więcej na temat programu można przeczytać tutaj.