WIZYTA DELEGACJI LITEWSKIEJ

IMG_402421 września 2015r. gościliśmy w Suwałkach delegację Republiki Litwy. Głównym tematem spotkania była rola Państwowej Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Delegacja wizytowała Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Suwałkach. Później udała się na teren powiatu sejneńskiego, gdzie wizytowała jednostki OSP Pogorzelec, KP PSP Sejny oraz OSP Puńsk. Stronę litewską reprezentował minister Spraw Wewnętrznych Saljus Skwjarnjalis, Arturas Norjavichjus – wiceminister Spraw Wewnętrznych, Arturas Paulauskas – przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Parlamentu Litewskiego, Remigijus Banjulis – dyrektor Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej oraz Algirdas Bautronis – komendant Straży Pożarnej w Alytusie. Stronę polską reprezentował Stanisław Rakoczy – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej: gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendantem Głównym PSP, nadbryg. Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Antoni Ostrowski – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, mł. bryg. Krzysztof Pietrasik – p.o. zastępcy dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.  Materiał fotograficzny z wizyty można obejrzeć w naszej galerii, jak również na stronie KG PSP >>>