Ćwiczenia na granicy

CAM00360W środę 13 maja 2015r. na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku miały miejsce wspólne ćwiczenia Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie zapisów zawartych w „Procedurze współdziałania służb i inspekcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości z I kategorii zagrożenia przy przewozie towarów niebezpiecznych”. Ćwiczeniom przyglądali się goście z Ministerstwa Transportu Turcji. Informacja na ten temat również na stronie WITD Białystok.