Spotkanie służb dotyczące bezpieczeństwa na wodzie

 

Dnia 28 kwietnia 2015r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach odbyło się spotkanie przedstawicieli WOPR, Policji i Straży Pożarnej, które dotyczyło szeroko rozumianego bezpieczeństwa przed rozpoczynającym się sezonem rekreacyjno – wypoczynkowym, zwłaszcza nad ciekami i akwenami wodnymi.  Podczas spotkania wymieniono się informacjami o ilości sił i środków możliwych do zaalarmowania podczas ewentualnych zdarzeń na wodzie (podtopienia, wywrócenia jednostek pływających itp.), jak również ustalono metody powiadamiania i alarmowania poszczególnych służb. W przypadku zauważenia w/w zdarzeń należy dzwonić na numery alarmowe:
112 – centrum powiadamiania ratunkowego,
998 – Straż Pożarna,
997 – Policja,
601 100 100 – ogólnopolski telefon alarmowy WOPR,
693 205 500 – baza WOPR w Starym Folwarku (numer czynny w okresie wakacyjnym w godz. 8.00 – 20.00)