Ćwiczenia jednostek OSP pow. suwalskiego

W dniach 11 i 12 października 2014r. zostały przeprowadzone ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pow. suwalskiego. W ćwiczeniach udział brały jednostki OSP z Wiżajn, Przerośli, Szypliszk, Potaszni, Kaletnika, Smolnik, Filipowa, Bakałarzewa, Raczek, Jeleniewa oraz Nowej Wsi. Głównie miały one na celu przypomnienie zasad prowadzenia działań ratowniczo -gaśniczych, w szczególności pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownictwa technicznego.  Położono również nacisk na wykorzystywanie łączności radiowej podczas działań.  Ćwiczenia były również okazją do sprawdzenia gotowości operacyjno – technicznej jednostek OSP. Dziękujemy uczestnikom za udział w tej formie szkolenia. Materiał fotograficzny z ćwiczeń można obejrzeć w galerii.