Ostateczna lista dotycząca postępowania kwalifikacyjnego z 2014r.

 

Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne. W przypadku pojawienia się vacatu, kandydat z pozycji najwyższej zostanie skierowany na badania, w pierwszej kolejności do poradni psychologicznej. W przypadku negatywnej opinii psychologa, na badania zostanie wysłany kolejny kandydat z listy. Zgodnie z „Wytycznymi …” KG PSP, ważność przedstawionej listy wynosi 1 rok.