Ostateczna lista dotycząca postępowania kwalifikacyjnego z 2014r.

 

Lista kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne. W przypadku pojawienia się vacatu, kandydat z pozycji najwyższej zostanie skierowany na badania, w pierwszej kolejności do poradni psychologicznej. W przypadku negatywnej opinii psychologa, na badania zostanie wysłany kolejny kandydat z listy. Zgodnie z „Wytycznymi …” KG PSP, ważność przedstawionej listy wynosi 1 rok.

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

25 października rozpocznie się ostatnie już w tym roku szkolenie dla strażaków – ratowników OSP. Stosowna informacja została przesłana do Urzędów Gmin z terenu powiatu suwalskiego. Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z Naczelnikami z macierzystych jednostek OSP. Szkolenie zakończy się 7 grudnia 2014r. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym pozwala na udział strażaka w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Przewidziana liczba miejsc na szkoleniu – 26. W przypadku pytań, proszę kontaktować się z Wydziałem Operacyjnym tut. Komendy nr tel. 87 5660215.