Strażackie Święto

4 maja to dzień Św. Floriana, patrona strażaków. Właśnie 4 maja, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, zorganizowali powiatowe obchody Dnia Strażaka.  Uroczysty apel na placu w parku im. Konstytucji 3 Maja poprzedzony był Mszą Św. w Konkatedrze Św. Aleksandra. Jak co roku, obchody Dnia Strażaka były okazją do podsumowania działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu suwalskiego, wręczenia medali, orderów i odznaczeń, nominacji na wyższe stopnie służbowe, a także dyplomów uznania za działalność społeczną. Strażacy podziękowali również samorządowcom za przychylność w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa pożarowego. Wszystkim wyróżnionym i awansowanym gratulujemy (listę można obejrzeć tutaj). W galerii można obejrzeć fotorelację.