Osiągnięcia suwalskich strażaków w programie „Ognisty ratownik – gorąca krew”

W szeregach suwalskich strażaków mamy również honorowych dawców krwi. W ogólnopolskiej akcji „Ognisty ratownik – gorąca krew” za rok 2013 zajęli wysokie lokaty.

  1. na szczeblu województwa podlaskiego
  • w kategorii najaktywniejsza Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza – 1 miejsce
  • w kategorii najaktywniejszy strażak – 1 miejsce st.kpt. Arkadiusz Buchowski

                                                                       2 miejsce mł.asp. Jarosław Witkowski

2. na szczeblu krajowym

  • w kategorii najaktywniejszy strażak – 2 miejsce st.kpt. Arkadiusz Buchowski

Materiał informacyjny
Materiał fotograficzny