Podsumowanie roku 2013.

Dnia 20 lutego 2014r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach odbyła się tzw. „Narada roczna” podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu suwalskiego w 2013r. W naradzie uczestniczył st. bryg. Antoni Ostrowski,Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku, bryg. Andrzej Sobolewski, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego, mł.kpt. Wojciech Ejsmont – Kapelan Wojewódzki Strażaków, Pan Marek Buczyński V-ce Prezydent Miasta Suwałk, Pan Szczepan Ołdakowski, Starosta Suwalski, Pan Tadeusz Chołko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Pani Alicja Buczyńska, przedstawiciel UG Szypliszki, Pani Maria Magdalena Bogdan, Sekretarz UG Filipów, Pan Franciszek Bagiński, Sekretarz UG Przerośl, Pan Andrzej Czuper, Sekretarz UG Raczki, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Komendant Miejski PSP w Suwałkach st.bryg. Dariusz Siwicki przedstawił prezentację multimedialną, zawierającą skompensowane dane dotyczące działalności ratowniczo – gaśniczej jednostek ochrony przeciwpożarowej, jak również, z okazji 15 – lecia funkcjonowania tut. Komendy, prezentację dotyczącą przemian logistycznych. Krótką fotorelację z odprawy można obejrzeć w galerii.