Odprawa służbowa Naczelników OSP powiatu suwalskiego

30 stycznia 2014r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach odbyło się coroczne spotkanie z Naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego. Na spotkaniu omówiono następujące tematy:

 

1. Działalność jednostek ochrony ppoż. powiatu suwalskiego za 2013r.
2. Plan szkoleń na 2014r.
3. Plan kontroli (inspekcji) na 2014r.
4. Obowiązki ratowników wyjeżdżających do zdarzeń.
5. Ratownictwo specjalistyczne w ochronie przeciwpożarowej.
6. Kwalifikowana pierwsza pomoc (kpp) – wyszkolenie i wyposażenie
7. Uwagi i wnioski.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu, mając jednocześnie nadzieję na pozytywne efekty wymiany uwag i doświadczeń pomiędzy Naczelnikami poszczególnych jednostek OSP.