Spotkanie dotyczące odbiorów obiektów

Z inicjatywy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach w dniu 12 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji administracji publicznej, odpowiadającej za określone elementy procesu odbiorowego inwestycji realizowanych na terenie Miasta Suwałki oraz Powiatu Suwalskiego. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałki, jego odpowiednik dla Powiatu Ziemskiego, przedstawiciele administracji architektoniczno – budowlanej w/w jednostek samorządowych i oczywiście funkcjonariusze Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach. Do głównych tematów poruszonych na spotkaniu zaliczyć należy:

• Zakres czynności kontrolno – rozpoznawczych w procesie odbiorowym,

• Zajmowanie stanowiska przez organ PSP w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

• Uzgadnianie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

• Zakres i forma projektu budowlanego w aspekcie określenia warunków ochrony przeciwpożarowej – błędy popełniane przy projektowaniu.

Galeria spotkania