Zakończyła się kolejna edycja szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP

2 grudnia br. został przeprowadzony egzamin końcowy szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP z terenu powiatu suwalskiego. Na szkolenie zakwalifikowano 26 kandydatów, natomiast ukończyło 24. Ukończenie szkolenia upoważnia druha do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Szkolenie obejmowało 104 godziny zajęć, w których znalazł się m.in. wyjazd do komory dymowej w OSz PSP w Łapach. Wszystkim strażakom, którzy ukończyli szkolenie składamy szczere gratulacje. Rozpoczęcie następnej edycji szkolenia podstawowego planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2014r.

Kilka zdjęć z części praktycznej egzaminu