Fajerwerki to nie zabawka

petardaNadchodzi najbardziej oczekiwana noc – Sylwester. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Warto jednak w czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że:

• Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;
• Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
• W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;
• W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;
• Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;
• Jedynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje bezpieczeństwo podczas odpalania petard;
• Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

Film w portalu YouTube

Meteriał ze strony www.policja.pl

Pamiętaj by choinka była bezpieczna!

Zbliżają… się™ Śšwię™ta Bożego Narodzenia i w naszych domach pojawią… się™ choinki, które stanowią nieodłą…czny świą…teczny symbol. Jednak niekiedy mogą stanowić one poważne Źródł‚o zagrożenia pożarowego, jeśli obchodzimy się z nimi w nieprawidłowy sposób. O czym warto pamię™tać‡, aby uniknąć‡ tragedii.

Źródł‚em pożaru choinki mogą być‡:

 • Uszkodzone lub niesprawne lampki choinkowe oraz przewody doprowadzające napięcie (przedł‚użacze);
 •  Kontakt lub zbyt mała odległ‚ość‡ od otwartego ognia (świeczki, piece kaflowe);
 •  Kontakt lub zbyt mał‚a odległ‚ość‡ od wszelkiego typu urzą…dzeń„ grzewczych (podgrzewacze elektryczne i gazowe) lub kominków.

Podstawy bezpieczeństwa:

 • Jeż›li decydujemy się™ na choinkę naturalną starajmy się™, aby jak najdł‚użej był‚a świeża (mokre, niewyschnię™te igł‚y);
 • Zamocujmy ją… w stabilnym stojaku upewniają…c się™, że nie grozi jej przypadkowe przewrócenie (np. przez dzieci lub zwierzę™ta domowe);
 • Stawiajmy drzewko, co najmniej 1m od wszelkich źródeł‚ ognia lub wysokiej temperatury (kominki, podgrzewacze elektryczne i gazowe, ś›wieczki, piece);
 • Na choinkę™ wieszajmy lampki wyłą…cznie elektryczne (NIE WOLNO UMIESZCZAĆ ŚšWIECZEK) w peł‚ni sprawne i podłą…czone sprawnym przedłużaczem;
 • Nie przypinajmy lampek do drzewka spinaczami czy też zszywkami, można uszkodzić‡ przewody i spowodować‡ zwarcie;
 • Nie stawiajmy choinki na drodze do wyjścia z pomieszczenia (drodze potencjalnej ewakuacji);
 •  Zawsze wyłą…czajmy lampki przed snem czy wyjś›ciem z domu;
 •  Zamontujmy czujkę™ dymu, która w razie pożaru poprawi nasze bezpieczeń„stwo.

Zobacz także:

Film obrazujący pożar suchej choinki;

Porównanie palenia się suchej i mokrej choinki;

Akcja czujka pod choinką

Bezpieczeństwo pod choinkę!

czujkaNie wiesz co kupić najbliższym pod choinkę? Być może warto sprawić im nietypowy ale za to bardzo praktyczny i pożyteczny prezent, który może uratować życie. Tym prezentem może być kosztująca kilkadziesiąt złotych czujka dymu lub czujnik tlenku węgla.

Corocznie w naszym województwie dochodzi do ponad 1000 pożarów w obiektach mieszkalnych, ginie w nich blisko 30 osób, corocznie około 100 zostaje rannych. W tym sezonie grzewczym, od początku października 2013  roku w pożarach we własnych domach zginęło już 5 osób, kolejnych dziesięć zostało rannych. Strażacy byli wzywani do płonących mieszkań już blisko 200 razy. Liczby te świadczą o skali zagrożenia i stale obecnym w naszym najbliższym otoczeniu niebezpieczeństwie. Wracając do własnego domu chcemy czuć się bezpiecznie, to bezpieczeństwo może zapewnić czujka.

Czujka dymu wykrywa pierwsze symptomy pożaru, czyli pojawiający się często jeszcze przed ogniem dym. Wydając bardzo głośny dźwięk jest w stanie nie tylko ostrzec przed nadchodzącym zagrożeniem, ale w razie potrzeby również zbudzić domowników ze snu, ratując im życie. W pomieszczeniach gdzie użytkowane są urządzenia grzewcze (piece) i podgrzewacze wody (w szczególności gazowe) warto dodatkowo zainstalować czujnik tlenku węgla. Więcej o zagrożeniach związanych tym bezwonnym, bezbarwnym, ale bardzo toksycznym i niebezpiecznym gazem można znaleźć tutaj. Strażacy od wielu lat w całej Polsce prowadzą kampanię edukacyjną NIE DLA CZADU.

Zachęcamy, aby w okresie przedświątecznym, gdy zastanawiamy się jaki prezent sprawić naszym najbliższym, każdy kto jeszcze nie kupił Bożonarodzeniowej niespodzianki pomyślał o czujce jako nie tylko oryginalnym upominku, który będzie przez wiele lat przypominał darczyńcę, ale także przez długi czas czuwać będzie nad bezpieczeństwem tych na którym nam najbardziej zależy.

Czujka może być także świetnym dodatkiem do już przygotowanych prezentów.

Konkurs Plastyczny

konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”. Tegoroczny konkurs odbywać się będzie na dwóch szczeblach: szkolnym i ogólnopolskim (nie ma eliminacji pośrednich)

 

Regulamin konkursu – strona KG PSP

Prace należy wysyłać bezpośrednio do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do dnia 7 maja 2014r.

Spotkanie dotyczące odbiorów obiektów

Z inicjatywy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach w dniu 12 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji administracji publicznej, odpowiadającej za określone elementy procesu odbiorowego inwestycji realizowanych na terenie Miasta Suwałki oraz Powiatu Suwalskiego. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałki, jego odpowiednik dla Powiatu Ziemskiego, przedstawiciele administracji architektoniczno – budowlanej w/w jednostek samorządowych i oczywiście funkcjonariusze Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach. Do głównych tematów poruszonych na spotkaniu zaliczyć należy:

• Zakres czynności kontrolno – rozpoznawczych w procesie odbiorowym,

• Zajmowanie stanowiska przez organ PSP w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

• Uzgadnianie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

• Zakres i forma projektu budowlanego w aspekcie określenia warunków ochrony przeciwpożarowej – błędy popełniane przy projektowaniu.

Galeria spotkania

Konferencja szkoleniowa dyspozytorów Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej

10 grudnia 2013r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 73 odbyła się konferencja szkoleniowa, której odbiorcami były służby dyżurne Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Straży Pożarnej. Tematem wiodącym spotkania były zmiany, które nastąpią od 16 grudnia 2013r. w zakresie funkcjonowania telefony 112. Od tego dnia zgłoszenia kierowane na nr 112 odbierane będą w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku, i przekierowywane do odpowiedniej służby, w zależności od rodzaju zdarzenia i miejsca jego powstania.  Prelegentami spotkania byli m.in. przedstawiciele KW PSP w Białymstoku, KWP w Białymstoku, Dyrektor WSPR w Suwałkach, Kierownik WCPR w Białymstoku, Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego PUW w Białymstoku.
Galeria spotkania<<<<<

Zakończyła się kolejna edycja szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP

2 grudnia br. został przeprowadzony egzamin końcowy szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP z terenu powiatu suwalskiego. Na szkolenie zakwalifikowano 26 kandydatów, natomiast ukończyło 24. Ukończenie szkolenia upoważnia druha do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Szkolenie obejmowało 104 godziny zajęć, w których znalazł się m.in. wyjazd do komory dymowej w OSz PSP w Łapach. Wszystkim strażakom, którzy ukończyli szkolenie składamy szczere gratulacje. Rozpoczęcie następnej edycji szkolenia podstawowego planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2014r.

Kilka zdjęć z części praktycznej egzaminu