Podsumowanie działalności KM PSP w Suwałkach w 2012 r.

W dniu 21 lutego 2013 r. w Klubie Garnizonowym w Suwałkach odbyło się uroczyste spotkanie, na którym podsumowano działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach w 2012 r. Na spotkaniu obecni byli m.in. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP oraz jego zastępca, a także przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu suwalskiego …