Aktualności

Więcej o: Pożar stolarni w Poddubówku w powiecie suwalskim

Pożar stolarni w Poddubówku w powiecie suwalskim

21 października 2020 r. o godzinie 13.04 dyżurny Stanowiska Kierowania KM PSP w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku stolarni w miejscowości Poddubówek w gminie Suwałki. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że ogniem objęta jest konstrukcja drewniana poddasza budynku produkcyjnego krytego blachą. Więcej „Pożar stolarni w Poddubówku w powiecie suwalskim”

Więcej o: Duży pożar w Koniecborze w powiecie suwalskim

Duży pożar w Koniecborze w powiecie suwalskim

17 października 2020 r. o godzinie 12.50 dyżurny Stanowiska Kierowania KM PSP w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku stodoły w miejscowości Koniecbór w gminie Raczki. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że ogniem objęte jest całkowicie poddasze budynku gospodarczego krytego blachą. Więcej „Duży pożar w Koniecborze w powiecie suwalskim”

Więcej o: Ćwiczenia – Podlaskie Zakłady Zbożowe w Suwałkach

Ćwiczenia – Podlaskie Zakłady Zbożowe w Suwałkach

W dniach 28-30 września 2020 roku strażacy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach wraz z druhami OSP z jednostek Płociczno i Potasznia brali udział w ćwiczeniach doskonalących na obiektach Podlaskich Zakładów Zbożowych w Suwałkach. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych na wypadek wystąpienia miejscowych zdarzeń lub pożarów w obiektach posiadających na swoim terenie silosy zbożowe, oraz stwarzające zagrożenie wybuchem pyłów. Dodatkowo dzięki uprzejmości pracowników obiektu strażacy zapoznali się z obiektem, zabezpieczeniami, zagrożeniami oraz procedurami ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie obiektu.

Opracował: kpt. Robert Senda, KM PSP Suwałki

Zdjęcia: st. kpt. Michał Poradowski, KM PSP Suwałki

Więcej „Ćwiczenia – Podlaskie Zakłady Zbożowe w Suwałkach”

Więcej o: Kurs dowódców OSP

Kurs dowódców OSP

Komenda Miejska PSP w Suwałkach organizuje Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z programem szkolenia z dnia 17.11.2015 r.

Kurs odbędzie się w dniach 26.09.2020 – 04.10.2020 r. (soboty i niedziele) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 15A. Ze względu na sytuację wirusową ilość miejsc możliwych do zrealizowania szkolenia jest ograniczona. Zajęcia dydaktyczne obejmują 33 godziny lekcyjne i zakończone zostaną egzaminem. Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • wiek – nie przekroczone 65 lat,
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,
  • aktualne badania lekarskie
  • dostarczenie skierowania wraz z RODO

Sprawę prowadzi st. kpt. Michał Poradowski – JRG nr 1, tel. 47 7117504

Załączniki: